Tietosuoja

Kaarean  tietosuojapolitiikka

  • Meille on yrityksenä ensiarvoisen tärkeää se, että huolehdimme ja kunnioitamme oman henkilöstömme, asiakkaittemme, yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme organisaatioihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyden suojaa.
  • Olemme sitoutuneet estämään käytössämme olevan tiedon asiattoman käsittelyn sekä luvattoman käytön ja luovuttamisen.
  • Tietosuojapolitiikkamme ja –käytäntömme perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 sekä kansalliseen tietosuojalakiin.
  • Johtoryhmä valvoo ja vastaa tietosuoja-asetuksen velvoitteiden toteutumisesta konsernin kaikessa toiminnassa ja tukee tietosuojakoordinaattorin työtä.
Soveltamislaajuus:

Tietosuojapolitiikkaa sovelletaan kaikkeen Kaarean toimintaan.

Tietosuojapolitiikkaan tehtävät muutokset:

Tietosuojapolitiikan päivittämisestä vastaa tietosuojakoordinaattori ja tehdyt muutokset hyväksyy johtoryhmä. Mikäli tietosuojakäytäntöihimme tulee muutoksia, julkaisemme muutoksen ja muutoksentekopäivämäärän verkkosivuillamme sekä tiedotamme näistä henkilöstöämme.